U GK Blatine održano je predavanje na temu: Financijske usluge i E-građanin

U sklopu provedbe projekta „Potrošači digitalnog doba“ koji financira Grad Split, u GK Blatine održano je predavanje sa ciljem predstavljanja  i načina korištenja platforme „e-građanin“.

Sustav e-građanin uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora, te povećanja transparentnosti javnih usluga.

Usluge u sustavu „e-građanin“ dostupne su u segmentu: pravne države i sigurnosti, obrazovanja, prometa i vozila, financija i poreza, zdravlja i poslovanja. Sustav se nadograđuje novim uslugama.