U Centru Zlatno doba održano predavanje : Digitalne javne usluge- sklapanje ugovora sa mobilnim operaterima

Sklapanje ugovora sa mobilnim operaterima moguće je i na daljinu (npr. putem telefona). Međutim u tom slučaju valja znati kada je takav ugovor pravovaljan i koja sve prava imamo kao potrošači. Potrošačima je skrenuta pozornost na nova pravila (stupila su na snagu 01.08.2019.) po kojima ponuda mora biti na trajnom mediju, (e-mail, Cd i sl…) a ugovor se smatra sklopljenim tek nakon što potrošač potvrdi svoju suglasnost.