Obračun i selekcija otpada na srednje – dalmatinskim otocima

Udruga za zaštitu potrošača Dalmatinski potrošač  provodi projekt : Obračun i selekcija otpada na srednje – dalmatinskim otocima.

Projekt se provodi na području tri županije (Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska) i obuhvaća sedam otoka: Šolta, Brač, Hvar, Vis, Korčula, Lastovo i otok Iž

Dvije su faze projekta:

  • I – Kontakt i suradnja sa predstavnicima lok. samouprave i  javnim poduzećima za odvoz kom. otpada
  • II – Organizacija predavanja za građane

Vrijeme provedbe projekta 17 mjeseci (svibanj 2019 – listopad 2020).

Projekt financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja).

 

 

Otok Šolta

Općina  Šolta ima 2 380 stanovnika u mjestima: Grohote, Maslinica, Gornje selo, Donje selo, Stomorska, Nečujam. Javno poduzeće „Basilija” sa sjedištem u Grohotama vrši uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada za cijeli otok.

 

Otok Iž

Na otoku su smješteni Veli Iž i Mali Iž, kao mjesni odbori Grada Zadra. Javno poduzeće Čistoća Zadar vrši uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

 

Otok Korčula

Na otoku Korčula  je jeadn grad – Grad Korčula  i četiri općine:  Općina Blato, Lumbarda, Smokvica, i općina Vela Luka

Na otoku živi  15861 stanovnika, u  Gradu Korčula 5663.

Javno poduzeće „Hober”  obavlja uslugu za grad Korčulu,  Komunalno poduzeće „ Eko Blato”  za Općinu Blato, Komunalno poduzeće „Mindel” za Općinu Lumbarda  i „Komunalna djelatnost” d.o.o. za Općinu Vela Luka.

Sastanak sa predstavnicima Grada Korčula i javnog poduzeća Hober održan je u prekrasnoj vijećnici Grada Korčule,  a predavanje za građane u Veloj Luci.

 

Otok Vis

Na otoku  Visu su dva grada: Grad Vis i  Grad Komiža. Nema općina. Cijeli otok ima 3429 stanovnika, a grad Vis 1920 stanovnika

Javno poduzeće „Gradina” d.o.o. obavlja uslugu  prikupljanja miješanog komunalnog otpada za grad Vis, a tvrtka „Nautički centar”  d.o.o za Grad Komižu.

Nakon sastanka sa predstavnicima  Grada Visa i Grada Komiže u zgradi Hrvatskog doma na Visu održano je predavanje za građane.

 

Otok Brač

Otok Brač ima sedam općina (Postira, Pučišća, Milna, Sutivan, Nerežišća, Selca i Bol,) i Grad Supetar. Na otoku živi  15077 stanovnika, u Supetru 4096.

Javno poduzeće „Michieli Tomić ” Gornji Humac, obavlja uslugu za svih sedam općina, osim u Supetru i Splitskoj.  U Supetru javnu uslugu obavlja javno poduzeće „Grad” – Supetar.

Projektom su predviđena predavanja u Bolu i Supetru. Nakon sastanka sa predstavnicima Grada Supetra, i javnog poduzeća „Grad“ – Supetar, održano je i predavanje za građane.

U Bolu predavanje je održano u Kino dvorani Bol.

 

Otok Hvar

Na otoku Hvaru su dva grada: Grad Hvar i Grad Stari Grad,  te dvije  općine,  Općina Jelsa i Općina Sućuraj.  Na otoku živi  11048 stanovnika, u  Hvaru  4239.

Javno poduzeće „Komunalno” Hvar obavlja uslugu za grad Hvar. Komunalno poduzeće „Komunalno Stari grad” za Stari Grad, Komunalno poduzeće „Jelkom” Vrbosko za Općinu Jelsa, i Općinu Sućuraj.

Predavanje za građane Jelse je iz epidemioloških razloga održano u Vrboskom gdje je sjedište javnog poduzeća „Jekom“, a predavanje u Starom Gradu se nastavilo i na kaleti…

 

Otok Lastovo

Otok Lastovo ima jednu općinu  koja obuhvaća sva naselja na otoku: Lastovo, Ubli, Pasadur, Zaklopatica i Skrivena Luka. Cijeli otok ima ukupno 792 stanovnika.

Javno poduzeće Komunalac vrši uslugu odvoza komunalnog otpada na otoku.

Nakon sastanka sa načelnikom općine, u knjižnici je održano predavanje za građane.